Start   Regulamin urodzin

Regulamin urodzin

REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO/IMIENINOWEGO

 1. Przyjęcie urodzinowe/imieninowe odbywa się w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park w Toruniu przy ul. Polnej 148.
 2. Zabawa w Kinder Park odbywa się obowiązkowo w skarpetkach antypoślizgowych. W przypadku braku takich skarpetek można je zakupić w recepcji Kinder Park.
 3. Korzystanie z niektórych atrakcji Kinder Park wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Wzór zgody jest dostępny do pobrania ze strony internetowej www.kinderpark.pl (zakładka Urodziny). Organizator przyjęcia powinien dostarczyć uzupełnione druki przed rozpoczęciem przyjęcia.
 4. Przyjęcie urodzinowe/imieninowe organizowane jest po wykupieniu biletu wstępu o wartości 300 zł, oraz uregulowaniu w dniu przyjęcia pozostałej należnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od wyboru pakietu urodzinowego.
 5. Bilet wstępu na przyjęcie urodzinowe wykupowany jest przez zamawiającego na konkretny termin i jest bezzwrotny. Jednak Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park dopuszcza zmianę terminu do wykorzystania biletu jeśli o takim fakcie zostanie powiadomione przynajmniej 7 dni przed datą pierwotnie zaplanowanej wizyty.
 6. Dopłata do urodzin następuje najpóźniej przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego, w przeciwnym razie Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia.
 7.  W święta obowiązują ceny takie jak w sobotę i niedzielę.
 8. Opłata za dodatkowych gości, usługi oraz towary domawiane podczas przyjęcia pobierana jest z góry.
 9.  Usługi i towary wskazane przez klienta w chwili zamówienia stanowią jego ostateczną wersję, zatem niemożliwe jest ich późniejsze anulowanie, zamiana na inne bądź domówienie innych usług czy towarów
 10. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiego przyjęcia i w imieniu własnym bądź w imieniu solenizanta/jubilata zaprasza na nie gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 11. Organizator przyjęcia opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich prawnym opiekunom.
 12. Przyjęcie trwa 2 h (czas liczony jest od godziny ustalonej w druku zamówienia, a nie od momentu zebrania się gości). Po zakończeniu przyjęcia dzieci mogą pozostać na placu zabaw przez 1 h .
 13. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego wchodzą na teren placu zabaw o określonej w zamówieniu godzinie rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego.
 14. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 15. Organizator urodzin/imienin jest odpowiedzialny za solenizanta/jubilata oraz jego gości oraz sprawuje nad nimi pieczę.
 16. Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park zezwala na dostarczenie poczęstunku dla dzieci przez organizatora przyjęcia, jednak nie ponosi za nie odpowiedzialności. Do każdego tortu należy dołączyć dowód jego zakupu. Torty niepochodzące z cukierni nie będą przyjmowane.
 17. W przypadku niezamówienia poczęstunku dla dzieci w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park, klient dostarcza zastawę dla dzieci we własnym zakresie.
 18. Poczęstunek dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w sali urodzinowej.
 19. Poczęstunek dla dzieci przygotowany przez Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park w jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci i nie podlega wydaniu po zakończonej imprezie.
 20. Zakazuje się dostarczania poczęstunku i napojów dla dorosłych.
 21. Centrum Rozrywki Kinder Park udostępni bezpłatnie zastawę dla dorosłych w przypadku zamówienia tacy z ciastem w Kinder Park lub przy dokonaniu zamówienia napojów na kwotę minimum 45,00 PLN. W przeciwnym razie Klient dostarcza zastawę dla dorosłych we własnym zakresie.
 22. Standardowo w każdej sali urodzinowej przygotowanych jest 15 nakryć. Większą ilość dzieci należy zgłosić najpóźniej dzień przed imprezą.
 23. Sala urodzinowa wybrana przez Klienta jest jedynie preferowaną salą urodzinową. Kinder Park zastrzega sobie możliwość zmiany sali z uwagi na wystąpienie ważnych przyczyn.
 24. Organizator przyjęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia i ich rodziców/opiekunów prawnych na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 25. Każdorazowo do przyjęcia urodzinowego Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park rezerwuje dla Organizatora przyjęcia stolik 8 osobowy.
 26. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny Regulamin Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park oraz regulaminy poszczególnych atrakcji.

Życzymy udanej zabawy

 
 • Facebook