Start   Zasady korzystania z naszego obiektu

Zasady korzystania z naszego obiektu

Przedstawiamy Państwu zasady korzystania z naszego obiektu, które zostały opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
3. Każda osoba dorosła wchodząca do sali rozrywki musi zdezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
5. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw (skarpetki antypoślizgowe), a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
6. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
7. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci. Przy czym maseczki można ściągnąć w części kawiarnianej siedząc przy stoliku.
8. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszącego minimum 2 metry.

 
  • Facebook